Partner

Artist

NGUYEN MAI HUONG

If it is art, it is not for all, and if it is for all, it is not art.”

Một nghệ nhân Paper Art có tâm – có tầm

Tốt nghiệp loại Giỏi, Á khoa Tạo dáng công nghiệp Viện ĐH Mở Hà Nội.

Thành viên của JCI (Junior Chamber International – Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới.). 

Điều hành Hệ sinh thái Handmade miền Bắc – Group Cộng đồng Handmade Việt Nam.

Nghệ nhân Nguyễn Mai Hương – Founder Ogus Signature với tầm nhìn đưa Ogus trở thành một đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công hoa thủ công hàng đầu, góp phần quan trọng vào phát triển ngành trang trí nghệ thuật, vô cùng hân hạnh được đồng hành với các đối tác trong quá trình kiến tạo những không gian nghệ thuật.

XEM TIẾP

Product & Services

Hoa trang trí Window

Xem Chi Tiết

Hoa Trang trí cưới

Xem Chi Tiết

Hoa Khổng Lồ

Xem Chi Tiết

Project

News & Event