Phương châm làm việc của Founder đơn vị hoa thủ công hàng đầu miền Bắc

Phương châm làm việc của Founder đơn vị hoa thủ công hàng đầu miền Bắc

Chị Mai Hương – Founder của Ogus Signature đã thành công xây dựng một nhịp làm việc vô cùng đặc biệt tại Ogus nhờ phương châm: “Hãy nói ít thôi và hành động!”. Cùng tìm hiểu cách câu nói ấy đã tác động tới những Ogusers ra sao nhé! Bỏ công việc ổn định, khởi […]

Xem thêm
  • 1
  • 2
  • 5